Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kaxholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kaxholmen 1129 13,6% 34,3% 23,4% 28,8% 8,0% 49,0% 51,0% 0,5% 1,2%
Summa 1129 13,6% 34,3% 23,4% 28,8% 8,0% 49,0% 51,0% 0,5% 1,2%

http://www.val.se