Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lekeryd-Järsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeryd-Järsnäs 1744 15,5% 36,0% 24,1% 24,3% 7,3% 51,8% 48,2% 0,3% 0,5%
Summa 1744 15,5% 36,0% 24,1% 24,3% 7,3% 51,8% 48,2% 0,3% 0,5%

http://www.val.se