Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Barnarp C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp C 1243 20,0% 33,3% 29,3% 17,5% 9,3% 50,8% 49,2% 0,1% 2,5%
Summa 1243 20,0% 33,3% 29,3% 17,5% 9,3% 50,8% 49,2% 0,1% 2,5%

http://www.val.se