Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Månsarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Månsarp 1072 15,6% 37,3% 19,2% 27,9% 8,6% 51,9% 48,1% 0,6% 1,0%
Summa 1072 15,6% 37,3% 19,2% 27,9% 8,6% 51,9% 48,1% 0,6% 1,0%

http://www.val.se