Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Taberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Taberg V 1190 16,0% 38,2% 22,2% 23,7% 8,2% 50,8% 49,2% 0,1% 1,6%
Summa 1190 16,0% 38,2% 22,2% 23,7% 8,2% 50,8% 49,2% 0,1% 1,6%

http://www.val.se