Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Taberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Taberg Ö 1237 18,3% 43,1% 16,2% 22,5% 9,5% 51,1% 48,9% 0,3% 1,1%
Summa 1237 18,3% 43,1% 16,2% 22,5% 9,5% 51,1% 48,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se