Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Attarp-Sjöåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Attarp-Sjöåkra 1792 15,6% 28,1% 18,6% 37,7% 6,3% 47,1% 52,9% 0,4% 1,5%
Summa 1792 15,6% 28,1% 18,6% 37,7% 6,3% 47,1% 52,9% 0,4% 1,5%

http://www.val.se