Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trånghalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trånghalla 1480 12,6% 45,7% 26,0% 15,7% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,5%
Summa 1480 12,6% 45,7% 26,0% 15,7% 7,6% 51,8% 48,2% 0,4% 1,5%

http://www.val.se