Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bottnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bottnaryd 888 13,5% 30,2% 23,3% 33,0% 5,9% 50,5% 49,5% 1,0% 1,1%
Summa 888 13,5% 30,2% 23,3% 33,0% 5,9% 50,5% 49,5% 1,0% 1,1%

http://www.val.se