Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 900 18,8% 29,4% 28,9% 22,9% 8,7% 52,9% 47,1% 0,4% 0,2%
Summa 900 18,8% 29,4% 28,9% 22,9% 8,7% 52,9% 47,1% 0,4% 0,2%

http://www.val.se