Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1591 18,2% 15,5% 18,2% 48,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,1% 2,5%
Summa 1591 18,2% 15,5% 18,2% 48,1% 6,0% 45,2% 54,8% 0,1% 2,5%

http://www.val.se