Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyhem-Ingsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhem-Ingsberg 1586 20,7% 28,4% 26,8% 24,1% 10,0% 48,8% 51,2% 0,1% 1,1%
Summa 1586 20,7% 28,4% 26,8% 24,1% 10,0% 48,8% 51,2% 0,1% 1,1%

http://www.val.se