Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Sandsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sandsjö 1287 14,6% 27,7% 24,3% 33,4% 7,6% 49,3% 50,7% 1,2% 1,0%
Summa 1287 14,6% 27,7% 24,3% 33,4% 7,6% 49,3% 50,7% 1,2% 1,0%

http://www.val.se