Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flisby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flisby 930 14,9% 31,4% 31,5% 22,2% 6,8% 51,2% 48,8% 0,9% 1,1%
Summa 930 14,9% 31,4% 31,5% 22,2% 6,8% 51,2% 48,8% 0,9% 1,1%

http://www.val.se