Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmbäck 1622 15,0% 30,1% 24,0% 30,8% 7,9% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%
Summa 1622 15,0% 30,1% 24,0% 30,8% 7,9% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%

http://www.val.se