Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 3 1555 25,7% 29,6% 21,8% 22,9% 9,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,5%
Summa 1555 25,7% 29,6% 21,8% 22,9% 9,8% 49,9% 50,1% 0,5% 1,5%

http://www.val.se