Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 8 1004 19,8% 34,0% 24,7% 21,5% 8,6% 49,7% 50,3% 0,7% 3,8%
Summa 1004 19,8% 34,0% 24,7% 21,5% 8,6% 49,7% 50,3% 0,7% 3,8%

http://www.val.se