Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 11 1664 13,6% 37,4% 24,8% 24,2% 8,3% 47,4% 52,6% 0,2% 0,7%
Summa 1664 13,6% 37,4% 24,8% 24,2% 8,3% 47,4% 52,6% 0,2% 0,7%

http://www.val.se