Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 12 933 15,0% 29,2% 24,3% 31,5% 5,7% 45,7% 54,3% 0,3% 1,5%
Summa 933 15,0% 29,2% 24,3% 31,5% 5,7% 45,7% 54,3% 0,3% 1,5%

http://www.val.se