Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bredaryd 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1141 18,1% 29,8% 26,6% 25,4% 8,0% 49,6% 50,4% 0,2% 1,2%
Summa 1141 18,1% 29,8% 26,6% 25,4% 8,0% 49,6% 50,4% 0,2% 1,2%

http://www.val.se