Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forsheda-Torskinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forsheda-Torskinge 1491 16,3% 33,5% 25,3% 24,9% 7,7% 51,2% 48,8% 0,8% 1,3%
Summa 1491 16,3% 33,5% 25,3% 24,9% 7,7% 51,2% 48,8% 0,8% 1,3%

http://www.val.se