Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tånnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tånnö 345 11,6% 29,0% 27,0% 32,5% 5,8% 52,2% 47,8% 0,9% 0,9%
Summa 345 11,6% 29,0% 27,0% 32,5% 5,8% 52,2% 47,8% 0,9% 0,9%

http://www.val.se