Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gällaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällaryd 400 11,0% 31,8% 29,0% 28,2% 6,5% 50,8% 49,2% 1,0% 0,5%
Summa 400 11,0% 31,8% 29,0% 28,2% 6,5% 50,8% 49,2% 1,0% 0,5%

http://www.val.se