Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rydaholms S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydaholms S 1410 17,0% 26,0% 25,7% 31,4% 8,6% 50,2% 49,8% 0,3% 1,2%
Summa 1410 17,0% 26,0% 25,7% 31,4% 8,6% 50,2% 49,8% 0,3% 1,2%

http://www.val.se