Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fryele-Nydala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fryele-Nydala 507 17,6% 22,9% 31,6% 28,0% 9,3% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%
Summa 507 17,6% 22,9% 31,6% 28,0% 9,3% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%

http://www.val.se