Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sävsjö Ljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsjö Ljunga 1430 19,3% 24,8% 22,0% 33,9% 8,3% 48,1% 51,9% 0,6% 0,1%
Summa 1430 19,3% 24,8% 22,0% 33,9% 8,3% 48,1% 51,9% 0,6% 0,1%

http://www.val.se