Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rörvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rörvik 919 13,5% 25,0% 28,9% 32,5% 7,7% 52,2% 47,8% 1,4% 0,8%
Summa 919 13,5% 25,0% 28,9% 32,5% 7,7% 52,2% 47,8% 1,4% 0,8%

http://www.val.se