Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brunnsgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsgård 1465 19,0% 28,6% 19,6% 32,8% 8,7% 47,7% 52,3% 0,2% 0,9%
Summa 1465 19,0% 28,6% 19,6% 32,8% 8,7% 47,7% 52,3% 0,2% 0,9%

http://www.val.se