Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pukaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pukaregården 1349 22,7% 23,9% 21,3% 32,2% 8,7% 47,1% 52,9% 0,3% 1,0%
Summa 1349 22,7% 23,9% 21,3% 32,2% 8,7% 47,1% 52,9% 0,3% 1,0%

http://www.val.se