Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomaslunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tomaslunden 1411 20,5% 32,4% 21,5% 25,7% 7,3% 52,9% 47,1% 0,1% 0,8%
Summa 1411 20,5% 32,4% 21,5% 25,7% 7,3% 52,9% 47,1% 0,1% 0,8%

http://www.val.se