Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1485 24,1% 29,5% 21,3% 25,1% 10,4% 49,6% 50,4% 0,1% 2,5%
Summa 1485 24,1% 29,5% 21,3% 25,1% 10,4% 49,6% 50,4% 0,1% 2,5%

http://www.val.se