Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekenässjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekenässjön 1278 15,8% 28,6% 23,1% 32,6% 8,4% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%
Summa 1278 15,8% 28,6% 23,1% 32,6% 8,4% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%

http://www.val.se