Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäckseda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckseda 2137 12,9% 38,3% 25,6% 23,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%
Summa 2137 12,9% 38,3% 25,6% 23,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,6% 1,7%

http://www.val.se