Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lannaskede-Fröderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lannaskede-Fröderyd 1414 14,2% 28,2% 23,5% 34,1% 7,4% 50,4% 49,6% 1,2% 1,1%
Summa 1414 14,2% 28,2% 23,5% 34,1% 7,4% 50,4% 49,6% 1,2% 1,1%

http://www.val.se