Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nye-Skirö-Näshult-Stenberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 985 15,6% 26,9% 28,6% 28,8% 8,2% 52,1% 47,9% 1,0% 0,9%
Summa 985 15,6% 26,9% 28,6% 28,8% 8,2% 52,1% 47,9% 1,0% 0,9%

http://www.val.se