Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ökna-Karlstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ökna-Karlstorp 851 12,2% 22,8% 26,1% 38,9% 6,3% 51,8% 48,2% 2,7% 1,8%
Summa 851 12,2% 22,8% 26,1% 38,9% 6,3% 51,8% 48,2% 2,7% 1,8%

http://www.val.se