Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björkö-Nävelsjö-Myresjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 1509 17,4% 29,7% 26,5% 26,4% 7,6% 52,5% 47,5% 0,7% 1,2%
Summa 1509 17,4% 29,7% 26,5% 26,4% 7,6% 52,5% 47,5% 0,7% 1,2%

http://www.val.se