Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjöängen/Prästängen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöängen/Prästängen m.fl. 1669 20,9% 28,4% 20,1% 30,6% 8,0% 46,4% 53,6% 0,9% 1,1%
Summa 1669 20,9% 28,4% 20,1% 30,6% 8,0% 46,4% 53,6% 0,9% 1,1%

http://www.val.se