Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtull 1066 17,8% 28,1% 25,3% 28,7% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 0,6%
Summa 1066 17,8% 28,1% 25,3% 28,7% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 0,6%

http://www.val.se