Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Stan m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Stan m.fl. 1429 18,8% 24,7% 18,3% 38,2% 7,8% 44,9% 55,1% 0,6% 1,3%
Summa 1429 18,8% 24,7% 18,3% 38,2% 7,8% 44,9% 55,1% 0,6% 1,3%

http://www.val.se