Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blåsippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blåsippan 931 19,8% 24,4% 23,5% 32,3% 9,9% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%
Summa 931 19,8% 24,4% 23,5% 32,3% 9,9% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%

http://www.val.se