Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariannelund-Hässleby-Kråkshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariannelund-Hässleby-Kråkshult 1432 15,2% 22,2% 26,5% 36,1% 6,4% 51,4% 48,6% 0,9% 0,8%
Summa 1432 15,2% 22,2% 26,5% 36,1% 6,4% 51,4% 48,6% 0,9% 0,8%

http://www.val.se