Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingatorp-Hjältevad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ingatorp-Hjältevad 1240 12,0% 22,4% 26,5% 39,0% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2% 1,5%
Summa 1240 12,0% 22,4% 26,5% 39,0% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2% 1,5%

http://www.val.se