Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tranås Kvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tranås Kvarn 1430 16,9% 31,1% 22,6% 29,4% 8,3% 49,9% 50,1% 0,8% 1,3%
Summa 1430 16,9% 31,1% 22,6% 29,4% 8,3% 49,9% 50,1% 0,8% 1,3%

http://www.val.se