Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekmarksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekmarksberg 1208 21,9% 27,7% 20,2% 30,1% 8,9% 52,6% 47,4% 0,1% 0,8%
Summa 1208 21,9% 27,7% 20,2% 30,1% 8,9% 52,6% 47,4% 0,1% 0,8%

http://www.val.se