Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Junkaremålen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Junkaremålen 1582 14,2% 26,0% 20,0% 39,8% 6,6% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%
Summa 1582 14,2% 26,0% 20,0% 39,8% 6,6% 50,6% 49,4% 0,1% 0,7%

http://www.val.se