Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fröafall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fröafall 1587 12,7% 37,0% 26,8% 23,4% 6,6% 51,0% 49,0% 0,4% 1,3%
Summa 1587 12,7% 37,0% 26,8% 23,4% 6,6% 51,0% 49,0% 0,4% 1,3%

http://www.val.se