Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adelöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adelöv 336 14,9% 31,2% 26,2% 27,7% 7,4% 50,9% 49,1%   2,7%
Summa 336 14,9% 31,2% 26,2% 27,7% 7,4% 50,9% 49,1% 2,7%

http://www.val.se