Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åseda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åseda S 994 17,8% 31,9% 26,3% 24,0% 8,1% 52,5% 47,5% 1,2% 1,7%
Summa 994 17,8% 31,9% 26,3% 24,0% 8,1% 52,5% 47,5% 1,2% 1,7%

http://www.val.se