Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nottebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nottebäck 1316 16,1% 27,4% 25,3% 31,2% 8,1% 52,1% 47,9% 1,2% 1,4%
Summa 1316 16,1% 27,4% 25,3% 31,2% 8,1% 52,1% 47,9% 1,2% 1,4%

http://www.val.se